WHO  Og  Icd-11

  WHO sætter den globale agenda for CSBD…

ICD-11 (International Classification of Diseases) er nyeste version af den europæiske diagnosemanual. Den erstatter ICD-10, og den forventes at være gældende fra januar 2022. Manualen, som er udarbejdet af WHO, indeholder kriterier og krav for alle anerkendte diagnoser – og altså nu også for CSBD.

ICD er grundlaget for at identificere sundhedstendenser og statistikker over hele verden og indeholder omkring 55.000 unikke koder og begreber for skader, sygdomme og dødsårsager. Det giver et fælles sprog, som gør det muligt for sundhedspersonale at dele deres viden over hele kloden.

 

CSBD Foreningen og ICD-11

CSBD Foreningen samarbejder med en række fagpersoner, som har bidraget til at få CSBD indskrevet i ICD-11, så der også internationalt kan blive sat fokus på diagnosen og ydet hjælp til de mange mennesker, som gerne vil fri af deres sex- og pornoafhængighed.

Med ICD-11 får Danmark et værktøj med præcise symptomprofiler for CSBD. Det betyder, at lidelsen kan diagnosticeres, selvom der kun er tale om lette symptomer på CSBD, og det kan fastslås, om der er tale om milde, moderate eller svære kognitive forstyrrelser. Behandlingen kan således tilrettelægges på baggrund af en præcis symptomprofil.

Tidlige traumer er en væsentlig risikofaktor for
sex- og pornoafhængighed senere i livet.

…og CSBD Foreningen sætter den lokale!

Fra januar 2022 skal WHO-medlemslandene være klar til at håndtere CSBD, som jo nu er beskrevet og optaget i ICD-11. Men eftersom ikke mange fagpersoner i kommunerne rundt om i Danmark kender til diagnosen, kan Danmark ikke umiddelbart leve op til WHOs krav om at kunne håndtere CSBD. 

CSBD Foreningen er i front, når det gælder viden om CSBD, og hvordan den bedst behandles. Vi varetager selv behandling af folk med CSBD og deres pårørende, men vi vil også indtage en ledende rolle, når det drejer sig om at få oplyst og uddannet fagpersoner, så de bliver i stand til at identificere en person med CSBD og henvise til dygtige behandlere rundt om i Danmark. 

Hvad er ICD-11?

ICD-11 (International Classification of Diseases)  bliver den nyeste version af den europæiske diagnosemanual. Den erstatter ICD-10 og forventes at være gældende fra januar 2022. Manualen, som er udarbejdet af WHO, indeholder kriterier og krav for alle anerkendte diagnoser – og nu også for CSBD-diagnosen.

ICD er grundlaget for identifikation af sundhedstendenser og statistikker globalt, og det er den internationale standard for rapportering af sygdomme og sundhedsmæssige forhold. Samtidig er det den diagnostiske klassifikationsstandard, som anvendes til alle kliniske- og forskningsmæssige formål. ICD definerer sygdomme, lidelser, skader og andre relaterede sundhedsmæssige forhold, og det giver mulighed for:

  • Diagnosticering
  • Nem opbevaring, hentning og analyse af sundhedsoplysninger
  • Deling og sammenligning af sundhedsoplysninger mellem hospitaler, regioner og lande
  • Datasammenligninger