CSBD 360

Et diagnosticeringsværktøj for fagpersoner

Et fagværktøj, der kommer hele vejen rundt

CSBD 360 er et værktøj for fagpersoner, der skal sikre en helhedsorienteret tilgang til diagnosticeringen og behandlingen, og som derfor kan hjælpe med at kortlægge sidediagnoser og -afhængigheder. Personer med CSBD lider nemlig ofte af flere relaterede diagnoser, og det er derfor vigtigt at ’komme hele vejen rundt’ om personen.

CSBD 360 er endnu ikke færdigudviklet, men et samarbejde med en række nationalt- og internationalt anerkendte fagpersoner med ekspertise indenfor alle aspekter af diagnosen CSBD skal sikre, at CSBD 360 bliver et værktøj, der understøtter WHOs krav til implementering af ICD-11.

Vi vil desuden udvikle værktøjet i en ’light-udgave’, som på en visuel og pædagogisk enkel måde, kan hjælpe fagpersoner med at spotte problemet, så de kan henvise til specialister. Værktøjet vil bidrage til at sætte fokus på diagnosen – også selvom det viser sig, at der ikke er tale om CSBD.