Symptomer  og  behandling

  Når sex og porno er blevet et problem

De fleste ved godt selv, når sex og porno fylder for meget i hverdagen. Det bliver tydeligere og tydeligere, at det er afhængigheden, der er årsagen til de mange problemer i det sociale liv – og i parforholdet i særdeleshed. Men ofte kender partneren ikke til omfanget og ved derfor heller ikke, at der er tale om et egentligt misbrug. Problemerne i parforholdet tilskrives derfor sjældent misbruget – skylden skydes ofte på alt muligt andet.

Afhængighed kommer snigende ind i hverdagen over lang tid og bliver en del af de daglige rutiner. Men der er dog nogle symptomer, som kan indikere, at sex og porno har taget overhånd i hverdagen.

Symptomer 

Den afhængige…

… vil sjældent stå ved sit forbrug af sex og porno
… har svært ved at have en tryg relation med en kærlighedspartner
… har ofte flere forliste forhold bag sig
… er ofte mentalt fraværende i forhold til sin partner
… vil mindre eller mere sex end sin partner
… lader ofte partneren stå for at holde sammen på familien
… prøver at fortrænge sine fantasier, men uden held
… kan ikke overholde sine løfter til sig selv
… føler sig magtesløs, og er ikke i stand til at stoppe sin adfærd

Og når den afhængige ikke kan få sit fix af sex eller porno …

… bliver han/hun irritabel, opfarende, depressiv og har svært ved at være sammen med andre

 … oplever partneren og omgivelserne et øget fokus på sex og seksuelle undertoner i samtalen, der nemt overskrider partnerens og omgivelsernes grænser

 

Behandlingen i korte træk

Overordnet handler behandlingen om at lære at tackle følelseslivet på en ny måde, hvor personen ikke bruger porno, fantasier eller seksuel aktivitet som en følelseshåndteringsmetode. Samtidig handler det om at finde ind til den sande seksualitet, uden porno, uden obsessive tanker, fantasier og/eller tvangsbaseret seksuel adfærd.

Den CSBD-ramte
Behandlingen af CSBD bygger på en psyko-bio-social model, hvor både fortidens perspektiv, nutidens problemstilling og fremtidens muligheder inddrages som et led i at få afdækket og behandlet den person, som lider af CSBD. Der kan være samtidige lidelser eller krydsafhængigheder til stede, hvilket der bør være opmærksomhed på i forhold til at kunne give en 360 graders-, helhedsorienteret hjælp til personen med CSBD. Den helhedsorienterede hjælp handler også om at inddrage samt henvise til relevante offentlige tilbud, når behovet er der.

Partneren
Som partner handler det om at genvinde tilliden til kærligheden og til at være i en nær relation enten med personen med CSBD eller i fremtidige parforhold. Samtidig handler det om at erkende egne grænser, samt hvilke konsekvenser der følger i kølvandet på at være partner i en relation med en CSBD-ramt.

Parret
Som et led i behandlingen hjælpes parret med at håndtere den krise, det chok og ikke mindst de påvirkninger, som forholdet har lidt under, fordi der har været CSBD til stede i relationen hos den ene person. Det handler også om en gensidig indsigt i omfanget og dybden af CSBD-diagnosen hos personen med lidelsen, og hvordan den har påvirket relationen.

Større selvindsigt og forståelse
Når man har været i et forløb og ydet den nødvendige indsats, vil personen med CSBD have opnået en større selvindsigt, fået bedre relationsfærdigheder, overkommet eventuelle tidligere traumer, fået forståelse for eventuelle andre diagnoser/lidelser, og hvordan disse håndteres nu og fremadrettet uden CSBD, som en aktiv lidelse.

Partneren vil opleve at have fået en bedre indsigt i egne mønstre, lært krisehåndtering, fået erkendelse af om tilliden kan genopbygges til personen med CSBD, og fået forståelse for egne grænser, og hvordan de fastholdes – også overfor andre.

Har du behov for behandling, kan du få hjælp hos vores førende specialist på området, Tanja Glückstadt, der har hjulpet folk til at komme fri fra CSBD igennem mere end 15 år.

”Købesex og prostitution er penge ud af vinduet. Gik derfra med den samme tomme følelse, jeg kom med. At købe mig til sex giver ikke dét, jeg savner…”

Anonym