CSBD  Definition

Definitionen, som den er indskrevet i icd-11

CSBD definitionen på engelsk:

“Compulsive sexual behaviour disorder is characterized by a persistent pattern of failure to control intense, repetitive sexual impulses or urges resulting in repetitive sexual behaviour. Symptoms may include repetitive sexual activities becoming a central focus of the person’s life to the point of neglecting health and personal care or other interests, activities and responsibilities; numerous unsuccessful efforts to significantly reduce repetitive sexual behaviour; and continued repetitive sexual behaviour despite adverse consequences or deriving little or no satisfaction from it. The pattern of failure to control intense, sexual impulses or urges and resulting repetitive sexual behaviour is manifested over an extended period of time (e.g., 6 months or more), and causes marked distress or significant impairment in personal, family, social, educational, occupational, or other important areas of functioning. Distress that is entirely related to moral judgments and disapproval about sexual impulses, urges, or behaviours is not sufficient to meet this requirement”.

CSBD definitionen på dansk:

“En tvangspræget seksuel adfærdslidelse er kendetegnet ved et vedvarende mønster af manglende kontrol med intense, gentagene seksuelle impulser eller lyster, der resulterer i en trang til en gentagene seksuel adfærd. Symptomerne kan omfatte: repetitive seksuelle aktiviteter, der bliver et centralt fokus i personens liv til det punkt, at vedkommenet forsømmer sundhed og personlig pleje og/eller andre interesser, aktiviteter og ansvar; adskillige mislykkede bestræbelser på at reducere repetitiv seksuel adfærd markant; og en fortsat gentagene seksuel adfærd på trods af uheldige konsekvenser eller deraf kun lidt eller ingen tilfredshed. Mønsteret for manglende kontrol med intense-, seksuelle impulser eller lyster resulterende i repetitiv seksuel adfærd manifesteres over en længere periode (f.eks. 6 måneder eller mere) og forårsager markant aversion og/eller signifikant svækkelse af personlige-, familiære- og sociale relationer, samt udfordringer når det kommer til at opretholde uddannelse-, erhvervsmæssige eller andre vigtige funktionsområder. Ubehag, der relaterer sig til moralsk fordømmelse, misbilligelse af seksuelle impulser og adfærd vil ikke være tilstrækkelig til en adfærdsændring”.