Når sex og porno støjer for meget i hverdagen

CSBD er en diagnose, der kan behandles

Hver femte mand og hver syvende kvinde erkender at være afhængig af sex og/eller porno. Sex og porno er en naturlig del af dagligdagen for mange danskere, men for nogen kan det tage overhånd, og det kan være en udfordring at få hverdagen til at fungere.

Diagnosen hedder CSBD (tvangsprægede seksuelle adfærdsforstyrrelser), og der er hjælp at hente. CSBD Foreningen vil sikre, at fagpersonale og kommuner landet over er rustet til at håndtere, vejlede og behandle borgere med diagnosen CSBD.

Anonymt fra klient:

“Det er svært at tale om – selv med de nærmeste. Så for os med det her problem sidder følelseshåndteringen i pikken.

Anonymt fra pårørende:

“Jeg elskede ham jo stadig. Jeg ville gerne, men jeg anede ikke, hvordan jeg skulle blive et fungerende menneske igen.”

 

GLÜCKSTADT-PROJEKTET

Et tabu, der skal nedbrydes – og et kendskab, der skal opbygges

Overskriften fortæller helt kort, hvad vores projekt går ud på. Det er ambitiøst og ikke mindst meget vigtigt.
CSBD er nemlig en diagnose, som alt for få i behandlingssystemet kender til, og den er svær at ’få øje på’, fordi det er meget tabubelagt for personen med CSBD og de pårørende. Det er vanskeligt for dem at erkende problemet, da det også er forbundet med skam, benægtelse og bedrag overfor sig selv og andre. Men sex- og pornoafhængighed er rent faktisk en diagnose, og den trækker en række problemer med sig i kølvandet – f.eks. samlivsproblemer, personlighedsproblemer og sociale problemer i bred forstand.

CSBD Foreningen er dannet for at sætte fokus på, at CSBD kan være en af årsagerne til disse problemer, og projektet skal oplyse bredt om CSBD, men i første omgang er det vigtigt, at læger og behandlere bliver opmærksomme på den ’usynlige diagnose’, så den rigtige behandling kan iværksættes langt hurtigere. For det er en diagnose, der kan behandles.

CSBD Foreningen har som sin vigtigste opgave at udbrede kendskabet til CSBD overfor især følgende målgrupper:

Behandlere

Alle som dagligt søger at fremme trivsel og afhjælpe problemer hos borgere, der søger hjælp.

Politikere

Politikere og embedsmænd på fagområdet, meningsdannere og medier.

CSBD ramte og pårørende

Personer med CSBD og deres pårørende, som kan søge støtte og hjælp i det offentlige sundhedssystem.

CSBD 360

CSBD 360 er et værktøj for fagpersoner, der sikrer en helhedsorienteret tilgang til diagnosticeringen og behandlingen. Vi ved nemlig, at personer med CSBD ofte lider af flere relaterede diagnoser, og det er derfor vigtigt at ’komme hele vejen rundt’ om personen.

”Porno frarøver mig evnen til at skabe egne seksuelle fantasier”

Rasmus Madsen

WHO og CSBD

Efter 10 års forberedelse er diagnosen CSBD frigivet af WHO i ICD 11.

Dermed forventer WHO også, at medlemslandene igangsætter tiltag, som gør dem i stand til at diagnosticere og behandle CSBD.

Hvad er ICD-11?

ICD -11 er et værktøj, som sikrer præcise og enslydende symptomprofiler for flere lidelser, der sikrer borgeren den optimale behandling på det mindst indgribende niveau. Det gælder således nu også for diagnosen CSBD.