Om  CSBD

på dansk: 

Tvangspræget seksuel adfærdsforstyrrelse

  Sex som drug og omdrejningspunkt i hverdagen

”Tvangspræget seksuel adfærdsforstyrrelse” er den mindst socialt accepterede og misforståede afhængighed, som langt flere danskere kæmper med, end mange forstiller sig. For de fleste af os er sex lig med noget dejligt. Vi nyder det, og hvis vi ikke har sex i en periode, kan vi måske blive lidt irritable, men mest af alt glæder vi os bare til næste gang.
Men nogle mennesker er sexafhængige, og for dem er sex et drug, som de ikke kan undvære.

Sex bliver omdrejningspunktet i deres liv, som alkohol er for en alkoholiker, og som spil er for en ludoman. Det er processen, som folk bliver afhængige af. Tanken om at skulle se noget porno eller have sex med en person, tvinger den sexafhængige til at opsøge det. De føler sig drevet lige så snart muligheden opstår. Enten drevet til porno eller til seksuel tvangspræget adfærd. De slapper aldrig rigtig helt af. Afhængigheden kan både være offline, sex med andre end sig selv eller online, hvor der typisk er et stort forbrug af porno, sexchat, overdreven seksuel aktivitet og en dagligdag, hvor fantasierne eller tankerne om kontakt med en anden for sex og bekræftelse konstant kører rundt i den CSBD-ramtes hoved. Når der ikke er fantasier, så er der typisk bekymringer over sin adfærd, bebrejdelser på andre eller helt modsat at føle sig som et offer, eller skænderier med sin pårørende pga. noget er galt.

I det hele taget bliver det at opnå sex, kontakt og se porno omdrejningspunktet i hverdagen, hvor den afhængige enten er på vej hen imod aktivitet, eller er på vej væk fra det.

En afhængig kan ikke stoppe. Afhængigheden dominerer hverdagen, og man ved godt selv, at det ikke er holdbart i længden.

Kan kvinder blive sexafhængige?

Størstedelen af de CSBD-ramte er mænd, men kan kvinder også få en sexafhængighed?

Det er jagten, og det er sex, kvinden leder efter – ofte for at få bekræftelse – og kvinder kan også sagtens være afhængige af porno. Typisk ser man dog kvinder blive kategoriseret som kærlighedsafhængige.

Sex er hele tiden tilgængelig

En af udfordringerne, som sexafhængige har, er, at de hele tiden kan få slukket deres tørst efter det stof, som de er afhængige af – nemlig sex.

Når du hiver din smartphone frem, kan du med få klik finde porno. Sammenlign adgangen til internettet med, at en alkoholiker hele tiden har en taphane med øl inden for få meters rækkevidde.

Omkring 10 procent af den danske befolkning lider af sexafhængighed og med den lette adgang til internetporno er tallet stigende.

Fraværende i sengen

Sexafhængighed skyldes ofte, at personen med CSBD har svært ved at tackle sine livsomstændigheder fra fortiden eller nutiden, og har samtidig svært ved at mærke og håndtere sine følelser. Ofte har den afhængige et negativt selvbillede, og en eller flere episoder i personens fortid kan også spille ind. Eksempelvis et traume i barndommen, dårligt selvværd eller et skævt kærlighedsforhold. Det kan lede til CSBD, som også kan kaldes for en intimitetsforstyrrelse.

Misbruget kan have store konsekvenser for den sexafhængige og de pårørende. Den afhængige kan få svære psykiske problemer og kan have svært ved at være til stede i nuet, fordi tankerne hele tiden kører rundt – både med bekymringer og fantasier.

Seksuelt er det ofte et problem for den sexafhængige at være sammen med en person, som han eller hun holder af, fordi sex normalt er forbundet med, at personen er i en særlig rolle eller karakter – og derfor kan sexafhængige rent faktisk virke fraværende i sengen.

Hvordan slipper man af med afhængigheden?

Udfordringen er, at du ikke bare kan smide din seksualitet væk, ligesom en alkoholiker kan med flasken. Det er faktisk mere som en spiseforstyrrelse. Her kan personen heller ikke bare smide maden væk, for vi bliver nødt til at spise. Man er nødt til at finde årsagen til spiseforstyrrelsen for at få et sundt forhold til mad, og det samme gælder, når den sexafhængige skal hjælpes til at få et sundt forhold til sex og sin egen seksualitet. Det er opgaven for CSBD Foreningen.